Filmen om vår Palestinaresa och vårt Swishkonto för insamling till Palestina

2014 sände SVT en 1 timme lång film om vår resa till Västbanken. Filmarna som var med på resan var Fredrik Caresten och Fred Yngström. Filmen finns fortfarande tillgänglig via Vimeo på https://vimeo.com/103838256 Lösenordet, om det behövs, är ”Peace”

QR kod Falu Fredskör

Kören har numera en egen QR-kod som leder till vårt Swishkonto. Som har nummer 123 066 4995. Vid våra vårkonserter 2023 kommer vi här att samla in kollekt till Palestinainsamlingen där insamlade medel går till projekt och initiativ för och i Palestina och i Libanons palestinska flyktingläger. Med Palestinainsamlingens pengar finansierar Palestinagrupperna i Sverige (PGS) den egeninsats som är ett krav för att få stöd från ForumCiv och Sida. En egeninsats till insamlingen räknas (mars 2023) som 5% och ger en utdelning på ytterligare 95% till som går till verksamheterna inom sjukvård, skola och sociala sammanhang. En insamlad 100-lapp ger alltså 2000 kr till projekten.