02feb/16

Filmen om vår Palestinaresa och vårt Swishkonto för insamling till Palestina

2014 sände SVT en 1 timme lång film om vår resa till Västbanken. Filmarna som var med på resan var Fredrik Caresten och Fred Yngström. Filmen finns fortfarande tillgänglig via Vimeo på https://vimeo.com/103838256 Lösenordet, om det behövs, är ”Peace”

QR kod Falu Fredskör

Kören har numera en egen QR-kod som leder till vårt Swishkonto. Som har nummer 123 066 4995. Vid våra vårkonserter 2023 kommer vi här att samla in kollekt till Palestinainsamlingen där insamlade medel går till projekt och initiativ för och i Palestina och i Libanons palestinska flyktingläger. Med Palestinainsamlingens pengar finansierar Palestinagrupperna i Sverige (PGS) den egeninsats som är ett krav för att få stöd från ForumCiv och Sida. En egeninsats till insamlingen räknas (mars 2023) som 5% och ger en utdelning på ytterligare 95% till som går till verksamheterna inom sjukvård, skola och sociala sammanhang. En insamlad 100-lapp ger alltså 2000 kr till projekten.

30jan/16

Kommande evenemang

Vi har haft två vårkonserter. Den första genomfördes i I Borlänge söndagen 2 april då vi gästades av Göran Greider. Det kom 170 personer till Ekumeniakyrkan. Nästa konsert var vi i Näringslivets hus den 22 april. Vår gäst var då Johannas Kabaréorkester.
Insamlingen på konserterna gav cirka 14.000 kronor och av dessa kommer cirka 7.000 kronor gå till palestinainsamlingen, som i sin tur växlas upp 20 gånger.

Temat för konserterna var fred, frihet och glädje. Exempel på några av sångerna: Freedom and Peace, Al Mayah, En kopp espresso i Ramallah, We Will not go down, Vem om inte vi, En sång om frihet, Nej till Nato. Vi avslutade med två sånger skrivna av Göran Greider och sen blev det körverkstad med en traditionell sydafrikansk sång.

Läs Göran Greiders ledare som handlar om fred, Tranströmer och vårkonserten:

Göran-Greider-ledare

Det traditionella Körslaget genomfördes i Boda missionskyrka dagen därpå, 23/4.