Kan kulturen få stopp på krigen?
Falu FN-förening ordnar heldagsseminarium lördag den 29 oktober på Gamla Elverket i Falun, Falu Fredskör sjunger kl 13.00