2014 sände SVT en 1 timme lång film om vår resa till Västbanken. Filmarna som var med på resan var Fredrik Caresten och Fred Yngström. Filmen finns fortfarande tillgänglig via Vimeo på https://vimeo.com/103838256 Lösenordet, om det behövs, är ”Peace”