Kontakt

Vill du kontakta kören? Vänligen maila någon av nedanstående personer.

 

Om du är intresserad av att vara med och sjunga kontakta i första hand körens ledare Lars Englund. Vi tränar i Fornby Folkhögskolas Falukurs lokal på Nybrogatan 12 i Falun, söndagar 18-20.15

Körledare
Ordförande