Kommande Evenemang

* Tisdagen den 9 april så kommer vi sjunga i Kristine kyrka i Falun kl 19:30 tillsammans med tre andra körer (Falu Kammarkör, Falu Miner Chords och Trafikverkets kör After Lunch) då samtliga körer firar 40 år i år.


* 14 april sjunger vi vid det traditionella Körslaget i Svärdsjö-Bodas Missionskyrka klockan 16.


* Helgen 20-21 april är datumen för våra vårkonserter i Falun och Borlänge med Karin Park som gästartist.
Karin Park är en svensk-norsk sångare och musiker som kommer från Djura. Karin Parks live-framträdanden är ett möte mellan fantasi, mystik och musik. Tillsammans med sina analoga synthar framför hon egna sånger med rösten som sitt främsta vapen.
Lördagen den 20 april kl 15 i Missionskyrkan i Borlänge och söndagen den 21 april kl 15 i Nybrokyrkan i Falun. Fri entré.

Filmen om vår Palestinaresa och vårt Swishkonto för insamling till Palestina

2014 sände SVT en 1 timme lång film om vår resa till Västbanken. Filmarna som var med på resan var Fredrik Caresten och Fred Yngström. Filmen finns fortfarande tillgänglig via Vimeo på https://vimeo.com/103838256 Lösenordet, om det behövs, är ”Peace”

QR kod Falu Fredskör

Kören har numera en egen QR-kod som leder till vårt Swishkonto. Som har nummer 123 066 4995. Vid våra vårkonserter 2023 kommer vi här att samla in kollekt till Palestinainsamlingen där insamlade medel går till projekt och initiativ för och i Palestina och i Libanons palestinska flyktingläger. Med Palestinainsamlingens pengar finansierar Palestinagrupperna i Sverige (PGS) den egeninsats som är ett krav för att få stöd från ForumCiv och Sida. En egeninsats till insamlingen räknas (mars 2023) som 5% och ger en utdelning på ytterligare 95% till som går till verksamheterna inom sjukvård, skola och sociala sammanhang. En insamlad 100-lapp ger alltså 2000 kr till projekten.