Om Kören

Falu Fredskör är en blandad kör med cirka 40 medlemmar som funnits i 40 år. Vi sjunger sånger med ett innehåll som vi känner engagemang för. Den internationella solidariteten har alltid varit vår ledstjärna i sången. Vi arbetar utifrån ett antiimperialistiskt perspektiv och är politiskt och religiöst fristående från andra organisationer. Ett viktigt led i körens arbete är att genom sång och information väcka människors intresse för fredens sak. I fredsfrågor vill kören även samarbeta med andra organisationer

Det var en omvälvningarnas tid i världen när vi startade 1984 – det var inte länge sedan Angola, Moçambique och Zimbabwe hade gjort sig fria från de kolonialmakter som styrt dem i decennier. Namibia var fortfarande en sydafrikansk koloni och i Sydafrika härjade fortfarande det hemska apartheidsystemet.

Sånger från Namibia och Sydafrika blev en viktig del av vårt solidaritetsarbete och vårt stöd till ANC. Kören var med i ISAK (Isolera Sydafrikakommittén) under en tid när både kyrkorna och de flesta svenska partier såg befrielsekampen som ledd av terrorister och farliga kommunister. ANC fick man stödja i smyg men bojkott och sång blev fina vapen för att få den svenska opinionen att svänga.

Under påsken 1997 var kören på en turné i Sydafrika. Även efter demokratiseringen har kontakterna med Sydafrika varit viktiga. När Nelson Mandela var på sin avskedsturné inbjöds kören att sjunga vid hans besök på utrikesdepartementet. Han klev glatt in i kören och sjöng och dansade med oss. Sommaren 2001 kunde kören bjuda in en kör från Pretoria till Dalarna och vid vår gemensamma konsert fylldes hela Kristine Kyrka.

Kören sjunger också musik från andra musikkulturer, och den svenska folkmusiken har blivit en del av körens repertoar. Dessutom sjunger kören en hel del nykomponerad svensk musik.

Under hösten 2005  arbetade kören med  musik av Björn Eriksson till texter av Göran Greider. I slutet av oktober 2005 hade kören och Göran Greider en konsert i Kvarnsvedens Folkets hus Forum under temat solidaritet.

2009 arbetade vi med temat Gruva och gruvarbetarsånger tillsammans med folkmusiksångerskan och tidigare körmedlemmen Eva Rune.

Efter apartheids fall sa Nelson Mandela ”Världen blir inte fri förrän också det palestinska folket får sin frihet”. Vårt engagemang mot det Israeliska apartheidsystemet ledde till vår turné 2011 på den sedan 1967 ockuperade palestinska Västbanken. Vi såg den gräsliga muren och fick prova på att som boskap fösas in i de inhumana gränskontrollerna och uppleva de israeliska soldaternas dagliga rutinförtryck mot palestinierna, barn som vuxna. Men också känna glädjen i den gemensamma sången och de många fina mötena med palestinska körer och musiker. Med den film om vår resa som SVT sände våren 2014 tror vi att vi kan ha bidragit till att svensk solidaritet med Palestina lett till ett svenskt erkännande av en palestinsk stat. Vår unika CD med palestinsk och annan arabisk körmusik som kom 2015, vill sprida musiken som en del av solidariteten med det palestinska folket.

Kören ser också deltagandet i kampen för klimatet som en viktig del av vår fredskamp.

2019 gjorde kören en resa till St Petersburg där vi mötte två ryska körer och hade tre konserter. Temat för vår resa var mötet mellan människor som fredskraft samt klimatet/miljön. Vi ser det som en viktig fredsfråga att möta vanliga ryska människor och få ta del av den ryska kulturen och bygga broar genom att dela med oss av våra svenska sånger. Efter resan hade vi konserter hemma i Dalarna där vi bland annat sjöng nya ryska sånger.

Som alla andra körer har vi haft uppehåll med uppträdanden under Covidpandemin men deltog i februari 2022 i ett arrangemang i Norberg anordnat av Folket i Bild i Bergslagen som hade boksläpp för boken ”Vad folkets kultur är och kan vara”. Kören är med som exempel på folkets kultur i boken. Nästa utomlänsresa blev till byn Långhed i Hälsingland och deras bygdegård och världsarvsgårdar. Vi hade ett fint möte med publiken som bland annat innehöll flyktingar från Ukraina och en palestinsk kvinna med barnbarn som kom och sjöng med oss från scenen i en arabisk sång.

 Nelson Mandela på utrikesdepartementet vid mötet med Falu Fredskör. Foto: Per Eklund
Nelson Mandela på utrikesdepartementet vid mötet med Falu Fredskör. Foto: Per Eklund